Výstavba priemyselných objektov a hál

Rekonštrukcia objektu bývalej Pekárne v Hliníku nad Hronom

25.01.2018 10:10:58 / rekonštruklcie a výstavby priemyselných objektov

Rekonštrukcia objektu bývalej Pekárne v Hliníku nad Hronom