Bytový dom Hliník

výmena zateplenia a hydroizolácie bytového domu v Hliníku nad Hronom