Bytový dom v obci Močiar

nadstavba a prestavba bývalej turistickej ubytovne na bytový dom