bytový dom Vyhne I

prestavba bývalej závodnej ubytovne na bytový dom