Rekonštrukcie a zatepľovanie bytových domov

Prestavba bývalého internátu na bytový dom vo Zvolene

31.08.2017 08:34:59 / rekonštrukcie a zateplovanie bytových domov

Prestavba bývalého internátu na bytový dom vo Zvolene