bytový dom Jelšava II

prestavba bývalej základnej školy na bytový dom