Rekonštrukcie historických objektov

Rekonštrukcia bývalej Základnej Školy v Hliníku nad Hronom

09.04.2018 09:48:01 / rekonštrukcie historických objektov

Rekonštrukcia bývalej Základnej Školy v Hliníku nad Hronom