bytový dom Žarnovica II

zateplenie a oprava strechy bytového domu v Žarnovici